Making mistakes is all _______of growing up A...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Making mistakes is all _______of growing up. A. ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Making mistakes is all _______of growing up.

A. chalk and cheese B. cats and dogs C. part and parcel D. Here and there

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: part and parcel of something: phần thiết yếu của cái gì

Dịch nghĩa: Mắc sai lầm là phần thiết yếu của sự trưởng thành.

chalk and cheese: hoàn toàn khác biệt

here anh there: khắp mọi nơi

cats and dogs: mưa to

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP