Mrs Mai: “ ……………………” -&gt Mr Brown: “...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Mrs Mai: “ ……………………” -> Mr. Brown: “ Thank you...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Mrs Mai: “ ……………………” -> Mr. Brown: “ Thank you. We are proud of him.”

A. Your kid is naughty. B. Can we ask your child to take a photo?

C. Your child is just adorable. D. I can give your kid a lift to school.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Đáp án C (Chức năng giao tiếp)

- Con của anh thật đang yêu!

- Cảm ơn, chúng tôi rât tư hào về bé.

Các đáp án còn lại

A. Con của anh thật nghịch ngợm

B. Chung tôi có thể hỏi con ban chụp một bưc anh được không?

D. Tôi có thể cho con ban đi nhờ đến trường

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP