OPPOSITE An employer must be very careful in...

Ngữ Pháp và Từ Vựng OPPOSITE An employer must be very careful in dea...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

OPPOSITE

An employer must be very careful in dealing with subordinates and documenting their files in order to avoid complaints.

A. bosses B. coordinators C. outside help D. employees

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Subordinate: (trong câu này là danh từ): người cấp dưới, thuộc cấp

Boss: ông chủ, cấp trên

Coordinator: người hợp tác

Outside help: giúp đỡ từ bên ngoài

employee : nhân viên

=> Từ trái nghĩa là boss

Dịch câu: Người sử dụng lao động phải rất cẩn thận trong việc giải quyết các cấp dưới và ghi lại các hồ sơ của họ để tránh khiếu nại.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP