CLOSEST This special offer is exclusive to readers...

Ngữ Pháp và Từ Vựng CLOSEST This special offer is exclusive to reader...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

CLOSEST

This special offer is exclusive to readers of this magazine.

A. presentable B. rewarding C. attractive D. limited

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Exclusive: riêng biệt, duy nhất

Presentable: có thể bày ra trước công chúng được, tươm tất

Rewarding: đáng công, đáng đọc, đáng xem; có lợi

Attractive: thu hút, lôi cuốn; hấp dẫn

Limited: hạn chế, có hạn

=> từ gần nghĩa nhất là limited

Dịch câu: Ưu đãi đặc biệt này dành riêng cho độc giả của tạp chí này.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP