CLOSEST Old buildings should be razed to make...

Ngữ Pháp và Từ Vựng CLOSEST Old buildings should be razed to make spa...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

CLOSEST

Old buildings should be razed to make space for new and modern ones.

A. renovated B. demolished C. remodeled D. built

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Dịch nghĩa: Những tòa nhà cũ nên được san bằng để tạo không gian cho những cái mới và hiện đại.

Renovated: đổi mới

Demolished: bị phá hủy, đánh đổ = Razed

Remodeled: làm lại

Built: được xây dựng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP