Ken and Laura are saying goodbye to each...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Ken and Laura are saying goodbye to each other af...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Ken and Laura are saying goodbye to each other after going to LOTTE Center. And they are going to have a date with each other later.

Laura: “ Well, it’s getting late. May be we could get together sometime.”

Ken: “………………………”

A. Nice to see back you. B. Take it easy.

C. Sounds good. I’ll give you a call. D. Yes, I’ve enjoyed it.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Dịch: Ken và Laura đang nói tam biệt nhau sau khi đi đến trung tâm Lotte. Và họ sắp có một lịch hẹn với nhau sau đó.

- Ừm, trời đang dần tối rồi. Có lẽ chúng ta nên gặp mặt dịp khác.

- Nghe có vẻ ổn đây. Tớ sẽ gọi cho cậu.

Các đáp án còn lai

A. Rât vui được gặp lai ban

B. Tư nhiên đi

D. Đúng, tôi rất thích nó

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP