OPPOSITE My friend and his soccer coach are...

Ngữ Pháp và Từ Vựng OPPOSITE My friend and his soccer coach are inco...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

OPPOSITE

My friend and his soccer coach are incompatible. They are always arguing.

A. too different to work together B. almost exactly the same type

C. really disliking each other D. getting on very well

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Incompatible: không hòa hơp

A.quá khác biệt để làm việc với nhau

B. gần như chính xác cùng một loại

C. thật sự không thích nhau

D. hòa hợp với nhau rất tốt

Dịch nghĩa: Bạn của tôi và huấn luyện viên của bạn ấy không hòa thuận với nhau. Họ lúc nàocũng cãi nhau.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP