Had the announcement been made earlier more people...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Had the announcement been made earlier, more peop...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Had the announcement been made earlier, more people wouls have attended the lecture.

A. The lecture was held so late that a few people attended it.

B. More people came late to the lecture because of the late announcement.

C. The late announcement helped make the lecture well- attended.

D. Few people came to the lecture because the announcement was not made earlier.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Đáp án D (Viết trắc nghiệm- viết lại câu sao cho nghĩa không đổi)

Nếu thông báo được truyền đi sớm hơn, sẽ có nhiều người hơn tham gia vào buổi diễn thuyêt.

= Rất ít người đến buổi diễn thuyết vì thông báo không được truyền đi sớm hơn.

Các dáp án còn lại:

A. Buổi diễn thuyết được tổ chức quá muộn đến nỗi rất ít người tham dự nó

B. Nhiều người đến buổi diễn thuyết muộn vì thông báo muộn

C. Thông báo muộn giúp cho buổi diễn thuyết được nhiều người tham dự

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP