They were rich they didn’t have a happy...

Ngữ Pháp và Từ Vựng They were rich; they didn’t have a happy family, ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

They were rich; they didn’t have a happy family, though.

A. Although they were rich, but they didn’t have a happy family.

B. Rich though they were, they didn’t have a happy family.

C. They were rich although they didn’t have a happy family.

D. However they were rich, they didn’t have a happy family.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích: Cấu trúc Adj/Adv + As/Though +S +V chỉ sự nhượng bộ, bất chấp.
Câu gốc: (Dù họ có giàu, họ vẫn không có được một gia đình hạnh phúc.)

Câu A sai, vì có “although” rồi thì không dùng “but”

Câu C sai nghĩa: Họ giàu mặc dù họ không có một gia đình hạnh phúc

Câu D. sai ngữ pháp, However + adj/adv+ S+ tobe/V: mặc dù….

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP