All of the cities in Texas San Antonio...

Tìm Lỗi Sai All of the cities in Texas, San Antonio is probably the m...

0
Tìm Lỗi Sai

All of the cities in Texas, San Antonio is probably the most picturesque.

A. All of B. in Texas C. is probably D. most picturesque

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

All of => Among

Dịch nghĩa: Trong tất các cả các thành phố ở Texas, San Antonia chắc chắn là thành phố thơ mộng nhất.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP