A beaver uses its strong front teeth to...

Tìm Lỗi Sai A beaver uses its strong front teeth to cur down trees an...

0
Tìm Lỗi Sai

A beaver uses its strong front teeth to cur down trees and peel off its bark.

A. its strong B. teeth C. peel off D. its

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

its => their

bark (vỏ cây) => đáp án D thay cho “trees” ở phía trước

Dịch nghĩa: Hải ly sử dụng những cái răng trước khỏe mạnh để đốn cây và bóc vỏ của cây

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP