B3: Hòa tan 16 2 g kl M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon B3: Hòa tan 16,2 g k...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
B3: Hòa tan 16,2 g kl M(nhóm ||| A) vào 5 l dd HNO3 0,5M (d= 1,25 g/ml). Sau kết thúc phản ứng thu đc 5,6 l hỗn hợp khí NO và N2 (đktc). Tỉ khối của hỗn hợp khí này so với hidro là 14,4 1, Xác định kl R 2, Tính nồng độ % của dd HNO3 trong dd sau phản ứng. Hoa hoc 2k2 hỏi 04.11.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP