Ba điểm A B C hợp thành một...

Ba điểm \[A,B,C\] hợp thành một tam giác vuông tại \[A\], có \[AB=12\...

0
Ba điểm \[A,B,C\] hợp thành một tam giác vuông tại \[A\], có \[AB=12\]cm, \[AC=16\]cm. Tại \[A\] có một nguồn âm điểm, phát âm đẳng hướng ra không gian xung quanh. Một người cầm máy đo để đo mức cường độ âm đi dọc theo cạnh BC thì đo được mức cường độ âm lớn nhất là 45 dB. Bỏ qua sự hấp thụ âm của môi trường xung quanh. Hỏi khi người đó đứng tại \[C\] thì mức cường độ âm mà máy đo đo được gần nhất với kết quả nào sau đây?
40 dB.34 dB.27 dB. 43 dB.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Trên BC mức cường độ âm sẽ lớn nhất tại H, với H là chân đường cao kẻ từ A. Ta có \[\frac{1}{A{{H}^{2}}}=\frac{1}{A{{B}^{2}}}+\frac{1}{A{{C}^{2}}}\]↔ \[\frac{1}{A{{H}^{2}}}=\frac{1}{{{12}^{2}}}+\frac{1}{{{16}^{2}}}\]→ \[AH=9,6\]cm. → Mức cường độ âm tại C là \[{{L}_{C}}={{L}_{H}}+20\log \frac{AH}{AC}=40,56\]dB → Đáp án A

40 dB.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP