Bài 14 Vật liệu polime - Bài 6...

Bài 14. Vật liệu polime - Bài 6 trang 73 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Mỗi cầu đisunfua (-S-S-) có khối lượng 64 đvC, mỗi monome isopren \((C_5H_8)\) có khối lượng là 68 đvC. Mỗi cầu disunfua (-S-S-) thay 2H, nên tổng khối lượng đoạn mạch polime chứa một cầu disunfua là:

62 + 68n, trong đó thành phần S là 2%, ta có biểu thức:

\(\dfrac {64} {62 + 68n} = \dfrac {2} {100} \Rightarrow n = \dfrac {6400 -124} { 68 \times 2} = 46\)

Vậy có khoảng 46 mắt xích isopren chứa 1 cầu disunfua

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP