Bài 15 Hóa trị và số oxi hóa...

Bài 15. Hóa trị và số oxi hóa - Bài 3 Trang 74 - Sách giáo khoa Hóa h...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Điện hóa trị của các nguyên tố là:

Cs = 1+; Cl = 1-; Na = 1+; Ba = 2+; O = 2-; Al = 3+.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP