Bài 15 Luyện tập: Polime và vật liệu...

Bài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polime - Bài 2 trang 76 - sách ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Những vật liệu được chế tạo từ polime thiên nhiên: tơ visco, tơ tằm, phim ảnh.

Vì vậy, chúng ta chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP