Bài 17 Dòng điện trong chất bán dẫn...

Bài 17. Dòng điện trong chất bán dẫn - Giải bài 3 Trang 106 - Sách gi...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

* Cách sinh ra êlectron và lỗ trống trong bán dẫn tinh khiết:

Trong bán dẫn silic tinh khiết, mỗi nguyên tử silic có bốn êlectron hóa trị vừa đủ để liên kết với bốn nguyên tử lân cận. Các êlectron hóa trị không tham gia vào việc dẫn điện.

Khi nhiệt độ tăng, nếu một êlectron bị đứt khỏi mối liên kết sẽ trở thành hạt tải điện là êlectron dẫn và để lại lỗ trống mang điện tích dương.

Khi một êlectron ở mỗi liên kết của nguyên tử silic lân cận chuyển đến lỗ trống thì mõi liên kết sẽ di chuyển ngược lại, nên ta xem trong silic có hạt tải điện là êlectron và lỗ trống.

* Cách sinh ra êlectron và lỗ trống trong bán dẫn loại n:

Khi pha tạp P, As,... là những nguyên tố có năm êlectron hóa trị vào trong tinh thể silic, chúng chỉ cần bốn êlectron hóa trị để liên kết với bốn nguyên tử silic lân cận. Êlectron thứ năm dễ trở thành êlectron tự do, nên mỗi nguyên tử tạp chất cho tinh thể một êlectron dẫn, gọi là đôno.

Mặt khác do chuyển động nhiệt cũng có êlectron và lỗ trống tạo ra nhưng số lượng lỗ trống ít hơn. Hạt mang điện trong bán dẫn loại n chủ yếu là êlectron.

* Cách sinh ra êlectron và lỗ trống trong bán dẫn loại p:

Khi pha tạp thêm B, Al,... là các nguyên tố có ba êlectron hóa trị vào silic, chúng phải lấy một êlectron của nguyên tử silic lân cận để đủ bốn mối liên kết. Chúng nhận một êlectron liên kết và sinh ra một lỗ trống, gọi là axepto. Hạt mang điện trong bán dẫn loại p chủ yếu là lỗ trống.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP