Bài 17 Phản ứng oxi hoá - khử...

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 4 Trang 83 - Sách giáo khoa Hóa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(3\overset{+4}{N}O_2 +H_2O \overset{}{\rightarrow}2H\overset{+5}{N}O_3+\overset{+2}{N}O \uparrow\)

\(\overset{+4}{N} \rightarrow \overset{+5}{N}+1e\): quá trình oxi hóa

\(\overset{+4}{N}+2e \rightarrow \overset{+2}{N}\): quá trình khử

Vậy \(NO_2\) vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

Vì vậy, chúng ta chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP