Bài 20 Sự ăn mòn kim loại -...

Bài 20. Sự ăn mòn kim loại - Bài 3 trang 95 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khối lượng kim loại bị ăn mòn trung bình hằng năm trên thế giới khoảng 20 - 25% khối lượng kim loại được sản xuất. Sự ăn mòn kim loại đã gây tổn thất to lớn về nhiều mặt cho nền kinh tế quốc dân và đời sống con người. Có nhiều phương pháp bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn. Phổ biến hơn cả là phương pháp bảo vệ bề mặt và bảo vệ điện hóa.

Xem chi tiết tại phần I.3, kiến thức cần nhớ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP