Bài 20 Sự ăn mòn kim loại -...

Bài 20. Sự ăn mòn kim loại - Bài 4 trang 95 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Vỏ tàu thép được nối thanh kẽm sẽ bảo vệ được vỏ tàu vì Zn bị ăn mòn điện hóa.

- Vỏ tàu thép được nối với thanh đồng thì thép (Fe) bị ăn mòn điện hóa. Do đó, vỏ tàu không được bảo vệ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP