Bài 20 Sự ăn mòn kim loại -...

Bài 20. Sự ăn mòn kim loại - Bài 6 trang 95 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Một dây phơi quần áo gồm một đoạn dây đồng nối với một đoạn dây thép. Chỗ nối xảy ra ăn mòn điện hóa trong không khí ẩm. Sắt bị oxi hóa nên bị ăn mòn.

Vì vậy, chúng ta chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP