Bài 26 Kim loại kiềm thổ và hợp...

Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm th...

0
Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ - Bài 8 trang 119 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Muối tương ứng là \(NaCO_3=0,01(mol);Ca(HCO_3)_2=0,02(mol);MgCl_2=0,01(mol)\)

Vì nước vừa có tính cứng tạm thời vừa có tính cứng vĩnh cửu nên có tính chất cứng toàn phần.

Vì vậy, chúng ta chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP