Bài 17 Vị trí của kim loại trong...

Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim l...

0
Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại - Bài 8 trang 82 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Gọi công thức chung của Mg và Zn là M

\(M+2HCl \rightarrow MCl_2 +H_2\)

\(n_{H_2} = \dfrac {0,6} {2}=0,3 (mol)\)

\(n_{HCl} = 0,6 (mol) \)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

\(m_{kim loại} + m_{HCl} = m_{muối} + m_{H_2}\)

\(\Rightarrow m_{muối} = 15,4 +0,6 \times 36,5 -0,6=36,7(g)\)

Vì vậy, chúng ta chọn A

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP