Bài 30 Hiện tượng quang điện Thuyết lượng...

Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng - Giải câu 4 ...

0
Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng - Giải câu 4 Trang 158 - Sách giáo khoa Vật lí 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Giả thuyết Plăng:

Lượng năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định và bằng \(hf\), trong đó \(f\) là tần số của ánh sáng bị hấp thụ hay được phát ra, còn \(h\) là một hằng số.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP