Bài 32 Hợp chất của sắt - Bài...

Bài 32. Hợp chất của sắt - Bài 5 trang 145 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Khử hoàn toàn 16 gam \(Fe_2O_3\) bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch \(Ca(OH)_2\)dư. Khối lượng kết tủa thu được là :

A.15 gam. B.20 gam.

C.25 gam. D.30 gam.

Hướng dẫn giải

Ta có: \(n_{Fe_2O_3}=0,1(mol)\)

\(Fe_2O_3 + 3CO \xrightarrow{t^0} 2Fe + 3CO_2\)

0,1mol 0,3mol

\(CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O\)

0,3mol 0,3mol

Suy ra: \(n_{CaCO_3}=100\times 0,3=30(g)\)

Vì vậy, chúng ta chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP