Bài 33 Hợp kim của sắt - Bài...

Bài 33. Hợp kim của sắt - Bài 3 trang 151 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Một loại quặng sắt trong tự nhiên đã được loại bỏ tạp chất. Hòa tan quặng này trong \(HNO_3\) thấy có khí màu nâu bay ra, dung dịch thu được cho tác dụng với Ba thấy có kết tủa trắng không tan trong axit mạnh. Loại quặng đó là :

A. xiderit.

B. hemantit.

C. manhetit.

D. pirit sắt.

Hướng dẫn giải

Kết tủa trắng là \(BaSO_4\) chứng tỏ muối thu được trong dung dịch có gốc sunfat nên quặng hòa tan \(HNO_3\), có muối sunfat là quặng pirit.

Vì vậy, chúng ta chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP