Bài 33 Kính hiển vi - Giải bài...

Bài 33. Kính hiển vi - Giải bài 2 Trang 212 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Đặc điểm tiêu cự của vật kính và thị kính của kính hiển vị:

- Tiêu cự của vật kính rất nhỏ (cỡ mi-li-mét).

- Tiêu cự của thị kính rất lớn (cỡ xăng-ti-mét).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP