Bài 35 Benzen và đồng đẳng Một số...

Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác - Bài 10 tr...

0
Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác - Bài 10 trang 160 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Trình bày phương pháp hoá học phân biệt 3 chất lỏng sau: toluen, benzen, stiren. Viết phương trình hoá học của các phản ứng hoá học đã dùng.

Hướng dẫn giải

Phân biệt 3 chất lỏng: toluen, benzen, stiren.

- Trước hết , mỗi chất lỏng lấy ra một mẫu thử.

- Dùng dung dịch thuốc tím:

+ Stiren có phản ứng với dung dịch thuốc tím ở nhiệt độ thường , làm phai màu tím.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP