Bài 35 Benzen và đồng đẳng Một số...

Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác - Bài 6 tra...

0
Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác - Bài 6 trang 160 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Đánh dấu (+) vào ô cặp chất phản ứng với nhau theo mẫu sau:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Hướng dẫn giải

Đánh dấu + vào ô cặp chất có phản ứng :

benzen hexen toluen etilen
\(H_2\), xúc tác Ni + + + +
\(Br_2 (dd)\) + +
\(Br_2 có Fe, đun nóng\) + + + +
Dd \(KMnO_4 \), đun nóng + + +
HBr + +
\(H_2O (xt H^+)\) + +

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP