Bài 44 Anđehit - xeton - Bài 6...

Bài 44. Anđehit - xeton - Bài 6 trang 203 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau:

a. Anđehit là hợp chất chỉ có tính khử.

b. Anđehit cộng hidro tạo thành ancol bậc một.

c. Anđehit tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong ammoniac sinh ra bạc kim loại.

d. Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử tổng quát \(C_nH_{2n}O\).

e. Khi tác dụng với hidro, xeton bị khử thành ancol bậc II.

Hướng dẫn giải

Ghi Đ ( đúng ) hoặc S ( sai ) vào ô trống bên cạnh các câu sau :

a) Anđehit là hợp chất chỉ có tính khử. S

b) Anđehit cộng hiđro tạo thành ancol bậc I. Đ

c) Anđehit tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac sinh ra bạc kim loại. Đ

d) Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử tổng quát \(C_nH_{2n}O.\) Đ

e) Khi tác dụng với hiđro, xeton bị khử thành ancol bậc II. Đ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP