Bài 44 Anđehit - xeton - Bài 8...

Bài 44. Anđehit - xeton - Bài 8 trang 204 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Oxi hóa không hoàn toàn etilen (có xúc tác) để điều chế anđehit axetic thu được hỗn hợp X. Dẫn 2,24 lít khí X (quy về đktc) vào một lượng dư dung dịch bạc nitrat trong \(NH_3\) đến khi phản ứng hoàn toàn thấy có 16,2 gam bạc kết tủa.

Hướng dẫn giải

a) Phương trình hóa học :

\(2CH_2=CH_2 + O_2 \xrightarrow[]{xt,t^0}2CH_3-CHO\)

\(CH_3-CHO + 2AGNO_3 + 3 NH_3 + H_2O \xrightarrow[]{t^0} CH_3COONH_4 + 2NH_4NO_3 + Ag\downarrow\)

b) Số mol \(Ag\downarrow : \dfrac{16,2}{108}=0,15(mol)\)

Số mol \(CH_3CHO \) tham gia : \(\dfrac{0,15}{2}=0,075(mol)\)

Hỗn hợp X có \(C_2H_4 \) dư và \(CH_3CHO\)

\(n_{C_2H_4} dư = \dfrac{2,24}{22,4}-0,75=0,025(mol)\)

Tổng mol etilen: \(0,075+0,025=0,1(mol)\)

Hiệu suất phản ứng oxi hóa etilen:

\(H=\dfrac{0,075.100}{0,1}=75\)%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP