Bài 35 Benzen và đồng đẳng Một số...

Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác - Bài 1 tra...

0
Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác - Bài 1 trang 159 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Ứng với công thức phân tử \(C_8H_{10}\) có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

Hướng dẫn giải

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP