Bài 35 Benzen và đồng đẳng Một số...

Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác - Bài 9 tra...

0
Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác - Bài 9 trang 160 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hóa học của phản ứng giữa stiren với:

a) \(H_2O\) (xúc tác \(H_2SO_4\))

b) HBr

c) \(H_2\) (theo tỉ lệ số mol 1:1, xúc tác Ni)

Hướng dẫn giải

Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hóa học của phản ứng giữa stiren với :

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP