Bài 35 Đồng và hợp chất của đồng...

Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng - Bài 1 trang 158 - sách giáo khoa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Cấu hình electron của \(Cu^{2+}\) là :

A. [Ar]\(3d^7\)

B. [Ar]\(3d^8\)

C. [Ar]\(3d^9\)

D. [Ar].\(3d^{10}\)

Hướng dẫn giải

Cấu hình electron của ion \(Cu^{2+}\) là: \([Ar]3d^9\).

Vì vậy, chúng ta chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP