Bài 42 Luyện tập: Nhận biết một số...

Bài 42. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ - Bài 3 trang 180 - sá...

0
Bài 42. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ - Bài 3 trang 180 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Có 4 ống nghiệm không nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau (nồng độ khoảng 0,01M): NaCl, \(Na_2CO_3\), \(KHSO_4\), và \(CH_3NH_2\) . Chỉ dùng giấy quỳ tím lần lượt nhúng vào từng dung dịch, quan sát sự đổi màu của nó có thể nhận biết được dãy các dung dịch nào?

A. Dung dịch NaCl

B. Hai dung dịch \(NaCl\)\(KHSO_4\)

C. Hai dung dịch \(KHSO_4\)\(CH_3NH_2\)

D. Ba dung dịch \(NaCl\), \(KHSO_4\)\(Na_2CO_3\)

Hướng dẫn giải

hợp chất NaCl \(Na_2CO_3\) \(KHSO_4\) \(CH_3NH_2\)
quỳ tím không đổi màu xanh đỏ xanh

Theo bảng trên, ta nhận biết được hai dung dịch \(NaCl,KHSO_4\)

Vì vậy, chúng ta chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP