Bài 40 Nhận biết một số ion trong...

Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch - Bài 5 trang 174 - sách...

0
Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch - Bài 5 trang 174 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Có dung dịch chứa các anion: \(CO_3^{2-}\)\(SO_4^{2-}\). Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch đó. Viết phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải

Lấy mỗi dung dịch một ít cho vào hai ống nghiệm.

- Nhận biết ion \(CO_3^{2-}\) như bài 4

- Cho vào ống nghiệm 2 vài giọt dung dịch \(BaCl_2\) thấy có kết tủa màu trắng. Nhỏ thêm vào đó vài giọt dung dịch HCl hay dung dịch \(H_2SO_4\) loãng, lắc nhẹ ống nghiệm thấy kết tủa không tan chứng tỏ có \(BaSO_4\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP