Bài 38 Luyện tập: Tính chất hóa học...

Bài 38. Luyện tập: Tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của c...

0
Bài 38. Luyện tập: Tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúng - Bài 2 trang 166 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Đề bài

Khi cho 100 gam hợp kim gồm có Fe, Cr và Al tác dụng với lượng dư dung dich NaOH thu được 6,72 lít khí. Lấy phần rắn không tan cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl (khi không có không khí) thu được 38,08 lít khí. Các thể tích khí đo ở đktc. Xác định các thành phần % khối lượng của hợp kim.

Hướng dẫn giải

\(2Al+2NaOH+2H_2O\rightarrow 2NaAlO_2 + 3H_2\uparrow\)

0,2mol \(\dfrac{6,72}{22,4}=0,3mol\)

\(\Rightarrow m_{Al}=27\times 0,2=5,4(g)\)

\(\%m_{Al}=5,4\%\)

Gọi số mol của Fe và Cr trong hỗn hợp là x,y

\(Fe+HCl\rightarrow FeCl_2 + H_2\)

xmol xmol

\(Cr+HCl\rightarrow CrCl_2+H_2\)

ymol ymol

Ta có hệ phương trình: \(\begin{cases}56x+52y=94,6\\x+y=\dfrac {38,08}{22,4}=1,7\end{cases} \Rightarrow x=1,55;y=0,15\)

\(\Rightarrow m_{Fe}=56\times 1,55=86,8(g)\)

\(\%m_{Fe}=86,8\%\)

\(m_{Cr}=52\times 0,15=7,8(g)\)

\(\%m_{Cr}=7,8\%\)

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP