Bài 33 Hợp kim của sắt - Bài...

Bài 33. Hợp kim của sắt - Bài 5 trang 151 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10 g trong \(O_2\) dư thu được 0,1568 lít khí \(CO_2\) (đktc).Thành phần % theo khối lượng của cacbon trong mẫu thép đó là bao nhiêu?

A. 0,82%.

B. 0,84%.

C. 0,85%.

D. 0,86%.

Hướng dẫn giải

Phản ứng các nguyên tố thép trong oxi dư: \(C+O_2\rightarrow CO_2\)

Theo phản ứng: \(n_C= n_{CO_2}=\dfrac{0,1568}{22,4}=0,007(mol)\)

\(\Rightarrow m_C=\dfrac {0,007\times 12}{10} \times 100\%=0,84\%\)

Vì vậy, chúng ta chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP