Bài 33 Hợp kim của sắt - Bài...

Bài 33. Hợp kim của sắt - Bài 4 trang 151 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm \(Fe, FeO,Fe_3O_4,Fe_2O_3\) đến Fe thì cần đủ 2,24 lít CO (đktc). Khối lượng sắt thu được là :

A. 15g

B. 16g

C. 17g

D. 18g

Hướng dẫn giải

Ta có: \(n_{CO}=\dfrac {2,24}{22,4}=0,1(mol)\)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng , ta có:

\(m_{hỗn hợp}+m_{CO}=m_{Fe}+m_{CO_2}\)

\(\Rightarrow m_{Fe}=17,6 + 0,1\times 28-0,1\times 44=16(g)\)

Vì vậy, chúng ta chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP