Bài 33 Hợp kim của sắt - Bài...

Bài 33. Hợp kim của sắt - Bài 6 trang 151 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa 80% \(Fe_3O_4\) để có thể sản xuất được 800 tấn gang có hàm lượng sắt là 95%. Biết rằng trong quá trình sản xuất, lượng sắt bị hao hụt là 1%.

Hướng dẫn giải

Khối lượng sắt có trong 800 tấn gang chứa 95% sắt là: \(\dfrac {800\times 95}{100}=760(tấn)\)

Khối lượng sắt thực tế cần phải có là: \(\dfrac {760\times 100}{99}=767,68(tấn)\)

\(Fe_3O_4 + 4C \rightarrow 3Fe + 4CO\)

232 tấn 3x56=168 tấn

Muốn có 767,68 tấn sắt, cần: \(\dfrac {767,68 \times 232}{168}=1060,13 (tấn) Fe_3O_4\)

Khối lượng quặng manhetit cần dùng là: \(\dfrac {1060,13 \times 100}{80}=1325,163(tấn)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP