Bài 34 Crom và hợp chất của Crom...

Bài 34. Crom và hợp chất của Crom - Bài 2 trang 155 - sách giáo khoa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Cấu hình electron của ion \(Cr^{3+}\) là phương án nào?

A.[Ar] \(3d^5\)

B.[Ar] \(3d^4\)

C.[Ar] \(3d^3\)

D.[Ar] \(3d^2\)

Hướng dẫn giải

- Cấu hình electron nguyên tử:\(1s^12s^22p^63s^23p^63d^54d^1\)

- Viết gọn là \([Ar]3d^54s^1 \) suy ra dạng ion \(Cr^{3+}\)\([Ar]3d^4\)

Vì vậy, chúng ta chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP