Bài 38 Luyện tập: Tính chất hóa học...

Bài 38. Luyện tập: Tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của c...

0
Bài 38. Luyện tập: Tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúng - Bài 6 trang 167 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm \(NaNO_3\)\(H_2SO_4\) loãng để giải phóng khí nào sau đây?

A. \(NO_2\) B. NO.

C. \(N_2O\) D. \(NH_3\)

Hướng dẫn giải

Phương trình hóa học:

\(3Cu+2NaNO_3+4H_2SO_4 \rightarrow 3CuSO_4+Na_2SO_4+2NO+4H_2O\)

Vì vậy, chúng ta chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP