Bài 38 Luyện tập: Tính chất hóa học...

Bài 38. Luyện tập: Tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của c...

0
Bài 38. Luyện tập: Tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúng - Bài 4 trang 167 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Khử m gam bột CuO bằng khí \(H_2\) ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp chất rắn X. Để hòa tan hết X cần vừa đủ 1 lít dung dịch \(HNO_3\) 1M, thu được 4,48 lít khí NO duy nhất (đktc).

Hiệu suất của phản ứng khử CuO là :

A.70%. B. 75%.

C. 80%. D. 85%.

Hướng dẫn giải

Lời giải:

\(CuO+H_2\xrightarrow[]{t^0} Cu +H_2O\) (1)

\(3Cu+8HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2+2NO+4H_2O\) (2)

\(CuO+2HNO_3\rightarrow Cu(NO_3)_2+H_2O\) (3)

Ta có: \(n_{NO}=\dfrac {4,48}{22,4}=0,2(mol)\)

Theo (2): \(n_{Cu}=\dfrac {3}{2}n_{NO}=0,3(mol)\)

\(n_{HNO_3}=\dfrac{8}{2}n_{NO}=0,8(mol)\)

Theo (3): \(n_{CuO}=\dfrac {1}{2}n_{HNO_3}=\dfrac {1}{2}\times (1-0,8)=0,1(mol)\)

\(\Rightarrow n_{CuO ban đầu}=0.1+0.3=0,4(mol)\)

Hiệu suất của phản ứng khử CuO là: \(H=\dfrac{0,3}{0,4}\times 100\%=75\%\)

Vì vậy, chúng ta chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP