Bài 40 Nhận biết một số ion trong...

Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch - Bài 2 trang 174 - sách...

0
Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch - Bài 2 trang 174 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Cho 2 bình riêng biệt đựng các khí \(CO_2\)\(SO_2\). Hãy trình bày cách nhận biết từng chất. Viết phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải

Cách tách: Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch chứa đồng thời các cation \(Fe^{2+}, Al^{3+}\)sẽ thu được kết tủa \(Fe(OH)_2\).

Lọc tách riêng kết tủa, nước lọc thu được chứa muối \(NaAlO_2\).

Nhận biết: Kết tủa \(Fe(OH)_2 \) màu trắng hơi xanh, để trong không khí chuyển dần sang màu nâu đỏ chứng tỏ có ion \(Fe^{2+}\).

Nước lọc cho tác dụng với khí \(CO_2\) thấy có kết tủa, chứng tỏ có \(Al^{3+}\).

\(NaAlO_2+CO_2+2H_2O\rightarrow Al(OH)_3+NaHCO_3\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP