Bài 41 Nhận biết một số chất khí...

Bài 41. Nhận biết một số chất khí - Bài 2 trang 177 - sách giáo khoa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Có 2 bình riêng biệt đựng các khí \(CO_2\)\(SO_2\). Hãy trình bày cách nhận biết từng khí. Viết các phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải

Rót vào mỗi bình vài ml nước brom rồi lắc, bình nào nowcs brom bị nhạt màu là bình chứa khí \(SO_2\).

\(SO_2+Br_2+2H_2O \rightarrow H_2SO_4 + 2HBr\)

Khí \(CO_2\) không có phản ứng với nước brom

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP