–Bất kì đàn ông đàn bà bất kì...

–Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn ...

0
–Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ Quốc. Đoạn trích trên đây trong –Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện nội dung nào của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta?
Toàn dân kháng chiến.Toàn diện kháng chiếnTrường kì kháng chiến,Tự lực cánh sinh.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Toàn dân kháng chiến.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP