Căn cứ nào để khẳng định Chính cương...

Căn cứ nào để khẳng định Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Đi...

0
Căn cứ nào để khẳng định Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo (đầu năm 1930) là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam?
Đây là Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Việt Nam.Xác định nhiệm vụ chiến lược và sách lược cách mạng.Xác định đúng hai giai đoạn của cách mạng Việt Nam.Khắc phục tình trạng khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đây là Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP