Câu nào sau đây không đúng với chọn...

Chương 6: Ứng Dụng Di Truyền Câu nào sau đây không đúng với chọn loc ...

0
Chương 6: Ứng Dụng Di Truyền

Câu nào sau đây không đúng với chọn loc hàng loạt?

A. Chọn lọc hàng loạt dựa trên kiểu hình nên đạt hiệu quả chưa cao

B. Với thực vật giao phấn chỉ cần chọn lọc một lần do kiểu gen đồng nhất

C. So sánh các tính trạng và mục tiêu để chọn hay loại bỏ các tính trạng không mong muốn

D. Duy trì các đặc điểm tốt của giống.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án C sai :So sánh các tính trạng và mục tiêu để chọn hay loại bỏ các tính trạng không mong muốn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP