Chất nào sau đây thăng hoa khi bị...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Chất nà...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Chất nào sau đây thăng hoa khi bị đun nóng?

  • A. Br2.
  • B. Cl2.
  • C. I2.
  • D. F2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP