Cho 0 2 mol Na cháy hết trong...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Cho 0,2 mol Na cháy ...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Cho 0,2 mol Na cháy hết trong O2 dư thu được sản phẩm rắn A. Hòa tan hết A trong nước thu được 0,025 mol O2. Khối lượng của A bằng : A. 3,9 gam. B. 6,2 gam. C. 7,0 gam. D. 7,8 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C

2Na + 1/2O2 → Na2O

0,1 → 0,05

2Na + O2 → Na2O2

0,1 ←0,05

Na2O2 + H2O → 2NaOH + 1/2O2

0,05 ← 0,025 ⇒ mA = (62 × 0,05) + (78 × 0,05) = 7,0 (gam)

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP